Analyse Rapporter

På den ekstraordinære generalforsamling blev der efterlyst information om måleresultater på PFOS (m fl.) som bl.a. er blevet diskuteret af nyhedsmedierne.

Se følgende nye målinger hvor målingen fra 25/6 viser en detaljeret liste over analyserede stoffer i vores drikkevand.

Med venlig hilsen
Jørn Eichner

Ekstraordinær generalforsamling afholdt

Ekstraordinær generalforsamling i Tjebberup Vandværk blev afholdt den
15. november 2021
og det reviderede regnskab, budget og takstblad blev godkendt af generalforsamlingen.
Det underskrevne referat lægges op når de foreligger.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Tjebberup Vandværk