Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Tjebberup Vandværk

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Tjebberup Vandværk
onsdag den 16.juni 2021 kl. 19.00,
på Spisestedet, Tjebberup Vænge 8, Seniorlandsbyen.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  4. Budget samt takstblad for det kommende år forelægges til godkendelse
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  7. Valg af interne revisorer og revisorsuppleanter
  8. Eventuelt

Se også Budget, Takstblad 2021 og Årsrapport.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Tjebberup Vandværk