Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Tjebberup Vandværk
onsdag den 16.marts 2022 klokken 19.00

Afholdes på Spisestedet, Tjebberup Vænge 8, Seniorlandsbyen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget samt takstblad for det kommende år forelægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af interne revisorer og revisorsuppleanter
8. Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Tjebberup Vandværk

Regnskab for 2021, takstblad for 2022 og budget for 2022/2023 kan ses her på hjemmesiden, når det foreligger.