Obs. Lukning af vand tirsdag den 12.juli 2022

Der bliver lukket for vandet på grund af ledningsbrud på Tjebberupvej ud for nr. 36.

Tirsdag d. 12.juli 2022 fra kl. 9.00 til ca. 16.00.

Lukningen vil betyde, at der lukkes for vandet for:
Tjebberupvej – Tjebberupparken – Jeppes Torp – Dragerupvej – Dragerup Skovvej – Munkholmvej.

Vi kender endnu ikke helt omfanget af ledningsbruddet, derfor varsles lukningen til kl. 16.00. Der vil efterfølgende være mulighed for, at vandet er misfarvet i en kort periode.
Det er ganske ufarligt, og I skal blot lade vandhanen løbe, til misfarvningen forsvinder.

De bedste hilsner,
Bestyrelsen for Tjebberup Vandværk

Lukning af vand mandag d. 27.juni 2022

Der lukkes midlertidigt for vandet mandag d. 27.juni 2022 fra kl. 9.00 til ca. 11.00
på grund af ledningsarbejde.

Der vil efterfølgende være mulighed for at vandet er misfarvet i en kort periode. Det er ganske ufarligt og I skal blot lade vandhanen løbe, til misfarvningen forsvinder.

Lukningen gælder for:
Tjebberupvej – Tjebberupparken – Jeppes Torp – Dragerupvej – Dragerup Skovvej – Munkholmvej.

De bedste hilsner
Bestyrelen for Tjebberup Vandværk

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Tjebberup Vandværk
onsdag den 16.marts 2022 klokken 19.00

Afholdes på Spisestedet, Tjebberup Vænge 8, Seniorlandsbyen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget samt takstblad for det kommende år forelægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af interne revisorer og revisorsuppleanter
8. Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Tjebberup Vandværk

Regnskab for 2021, takstblad for 2022 og budget for 2022/2023 kan ses her på hjemmesiden, når det foreligger.