Analyse Rapporter

På den ekstraordinære generalforsamling blev der efterlyst information om måleresultater på PFOS (m fl.) som bl.a. er blevet diskuteret af nyhedsmedierne.

Se følgende nye målinger fra November hvor målingen fra 25/6 viser en detaljeret liste over analyserede stoffer i vores drikkevand.
Opdatering: Se envidere boringskontrol analyse fra 5 jan. 2022

Se også målinger fra december.

Med venlig hilsen
Jørn Eichner

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Tjebberup Vandværk

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Tjebberup Vandværk
mandag den 15. november 2021 klokken 19.00
På Spisestedet, Tjebberup Vænge 8, Seniorlandsbyen.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
3. Budget samt takstblad for det kommende år forelægges til godkendelse

(Tryk på de fremhævede links ovenfor, for at se dokumenter)

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Tjebberup Vandværk