Varsel – lukning af vand

Til alle forbrugere på Tjebberup Vandværk

På grund af udskiftning af defekt ventil på Ågerupvej samt ændringer på selve vandværket, vil der være lukket for vandforsyningen

onsdag d. 1. sep. 2021 mellem kl. 09.00 og kl. 13.00.

Efterfølgende kan vandet være misfarvet – det er ikke sundhedsskadeligt – lad blot vandet løbe til det bliver rent og klart igen.

Tak for din forståelse.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for
Tjebberup Vandværk.

Generalforsamling afholdt

Den ordinære generalforsamling i Tjebberup Vandværk blev afholdt
onsdag den 16.juni 2021 kl. 19.00, på Spisestedet.

Se formandens beretning og referatet.

Opdatering: Bemærk at der vil blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, for godkendelse af budget, takstblad og regnskab, som er under genudarbejdelse – jævnført referatet.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Tjebberup Vandværk

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Tjebberup Vandværk

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Tjebberup Vandværk
onsdag den 16.juni 2021 kl. 19.00,
på Spisestedet, Tjebberup Vænge 8, Seniorlandsbyen.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  4. Budget samt takstblad for det kommende år forelægges til godkendelse
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  7. Valg af interne revisorer og revisorsuppleanter
  8. Eventuelt

Se også Budget, Takstblad 2021 og Årsrapport.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Tjebberup Vandværk