Varsel – lukning af vand

I forbindelse med vedligeholdelse af vores ledningsnet, skal vi have udskiftet 2  afspærringsventiler på Tjebberupvej og 1 på Tjebberupparken.

Der vil blive lukket for vandet tirsdag den 6. septemper mellem kl. 9.00 og kl. 14.00.

Efterfølgende kan vandet være misfarvet. Det er ikke sundhedsskadeligt. Lad blot vandet løbe, til det bliver rent og klart igen.

Lukningen vil kun genere forbrugerne på : Thorskær, Tjebberupvej, Tjebberupparken, Jeppes Torp, Munkholmvej, Dragerupvej og Dragerup Skovvej.

Tak for din forståelse.

Med venlig hilsen,
Bestyrelsen for Tjebberup Vandværk.

Ledningsbrud på Jeppes Torp

Der er desværre idag (13. aug) sket et ledningsbrud på Jeppes Torp, så der er lukket for vandet nu (kl. 10.00).

Lukningen omfattes af Jeppes Torp, Thorskær og Tjebberupparken.

Vi kan desværre ikke endnu sige hvornår der åbnes for vandet igen, men det vil ske så hurtigt som muligt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Obs. Lukning af vand tirsdag den 12.juli 2022

Der bliver lukket for vandet på grund af ledningsbrud på Tjebberupvej ud for nr. 36.

Tirsdag d. 12.juli 2022 fra kl. 9.00 til ca. 16.00.

Lukningen vil betyde, at der lukkes for vandet for:
Tjebberupvej – Tjebberupparken – Jeppes Torp – Dragerupvej – Dragerup Skovvej – Munkholmvej.

Vi kender endnu ikke helt omfanget af ledningsbruddet, derfor varsles lukningen til kl. 16.00. Der vil efterfølgende være mulighed for, at vandet er misfarvet i en kort periode.
Det er ganske ufarligt, og I skal blot lade vandhanen løbe, til misfarvningen forsvinder.

De bedste hilsner,
Bestyrelsen for Tjebberup Vandværk

Lukning af vand mandag d. 27.juni 2022

Der lukkes midlertidigt for vandet mandag d. 27.juni 2022 fra kl. 9.00 til ca. 11.00
på grund af ledningsarbejde.

Der vil efterfølgende være mulighed for at vandet er misfarvet i en kort periode. Det er ganske ufarligt og I skal blot lade vandhanen løbe, til misfarvningen forsvinder.

Lukningen gælder for:
Tjebberupvej – Tjebberupparken – Jeppes Torp – Dragerupvej – Dragerup Skovvej – Munkholmvej.

De bedste hilsner
Bestyrelen for Tjebberup Vandværk

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Tjebberup Vandværk
onsdag den 16.marts 2022 klokken 19.00

Afholdes på Spisestedet, Tjebberup Vænge 8, Seniorlandsbyen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget samt takstblad for det kommende år forelægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af interne revisorer og revisorsuppleanter
8. Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Tjebberup Vandværk

Regnskab for 2021, takstblad for 2022 og budget for 2022/2023 kan ses her på hjemmesiden, når det foreligger.

Anti-kalksystem er nu monteret på vandværket

Ved de sidste par års generalforsamlinger har der været snakket om afkalkning af drikkevandet.
I November 2021 blev der installeret et elektronisk anti-kalksystem af mærket Vulcan på afgangsrøret på vandværket.

Det er et system, der ikke er i direkte berøring med vandet, men som elektronisk ændrer strukturen i calcium-krystaller. Kalken mister sin klæbende effekt og skylles væk med vandet som et fint pulver.

Allerede eksisterende kalkaflejringer kan forventes opløst efter ca. 8 mdr. Det er vedligeholdelsesfrit og kræver et minimum af kontrol.

Vi glæder os til at se og mærke virkningen af dette i fremtiden.

Analyse Rapporter

På den ekstraordinære generalforsamling blev der efterlyst information om måleresultater på PFOS (m fl.) som bl.a. er blevet diskuteret af nyhedsmedierne.

Se følgende nye målinger fra November hvor målingen fra 25/6 viser en detaljeret liste over analyserede stoffer i vores drikkevand.
Opdatering: Se envidere boringskontrol analyse fra 5 jan. 2022

Se også målinger fra december.

Med venlig hilsen
Jørn Eichner