Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Tjebberup Vandværk

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Tjebberup Vandværk
mandag den 15. november 2021 klokken 19.00
På Spisestedet, Tjebberup Vænge 8, Seniorlandsbyen.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
3. Budget samt takstblad for det kommende år forelægges til godkendelse

(Tryk på de fremhævede links ovenfor, for at se dokumenter)

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Tjebberup Vandværk

Varsel – lukning af vand

Til alle forbrugere på Tjebberup Vandværk

På grund af udskiftning af defekt ventil på Ågerupvej samt ændringer på selve vandværket, vil der være lukket for vandforsyningen

onsdag d. 1. sep. 2021 mellem kl. 09.00 og kl. 13.00.

Efterfølgende kan vandet være misfarvet – det er ikke sundhedsskadeligt – lad blot vandet løbe til det bliver rent og klart igen.

Tak for din forståelse.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for
Tjebberup Vandværk.

Generalforsamling afholdt

Den ordinære generalforsamling i Tjebberup Vandværk blev afholdt
onsdag den 16.juni 2021 kl. 19.00, på Spisestedet.

Se formandens beretning og referatet.

Opdatering: Bemærk at der vil blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, for godkendelse af budget, takstblad og regnskab, som er under genudarbejdelse – jævnført referatet.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Tjebberup Vandværk

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Tjebberup Vandværk

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Tjebberup Vandværk
onsdag den 16.juni 2021 kl. 19.00,
på Spisestedet, Tjebberup Vænge 8, Seniorlandsbyen.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  4. Budget samt takstblad for det kommende år forelægges til godkendelse
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  7. Valg af interne revisorer og revisorsuppleanter
  8. Eventuelt

Se også Budget, Takstblad 2021 og Årsrapport.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Tjebberup Vandværk

Generalforsamling opdatering

Som I måske har bemærket her på Vandværkets hjemmeside (se her), så har vi tidligere oplyst om tidspunktet for årets generalforsamling – onsdag den 24.marts kl. 19.00. Forsamlingsforbuddet på 5 personer ved indendørs arrangementer er desværre stadig gældende og hvornår det ændres, vides ikke.

Derfor har bestyrelsen i Tjebberup Vandværk besluttet at udsætte årets generalforsamling til den 16. juni kl. 19.00.

Der vil blive udsendt indkaldelse med oplysning om sted, dagsorden samt oplysning om regnskab m.m. – alt i henhold til vedtægterne – blot med den ændring, at tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen er ændret.

De bedste hilsner

Bestyrelsen.

Meddelelse fra bestyrelsen vedrørende Generalforsamling

Covid 19 og restriktioner er stadig en del af virkeligheden og fylder vores hverdag.

Ikke desto mindre har vi i bestyrelsen tillid til fremtiden og har derfor besluttet, at d. 24. marts 2021 kl. 19.00 bliver tidspunktet for afholdelse af årets generalforsamling.

Hvis restriktionerne om forsamlingsforbudet ikke er ophørt inden d. 24. marts, vil vi udskyde generalforsamlingen.

Der vil ikke blive afholdt virtuelt generalforsamling, da der ikke er nogen presserende punkter på dagsordenen.

Endelig indkaldelse med dagsorden udsendes pr. mail i h.t. vedtægterne.

Vi i bestyrelsen ser frem til kunne mødes med jer alle d. 24.marts.

De bedste hilsner

Bestyrelsen