Lukning af vand mandag d. 27.juni 2022

Der lukkes midlertidigt for vandet mandag d. 27.juni 2022 fra kl. 9.00 til ca. 11.00
på grund af ledningsarbejde.

Der vil efterfølgende være mulighed for at vandet er misfarvet i en kort periode. Det er ganske ufarligt og I skal blot lade vandhanen løbe, til misfarvningen forsvinder.

Lukningen gælder for:
Tjebberupvej – Tjebberupparken – Jeppes Torp – Dragerupvej – Dragerup Skovvej – Munkholmvej.

De bedste hilsner
Bestyrelen for Tjebberup Vandværk

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Tjebberup Vandværk
onsdag den 16.marts 2022 klokken 19.00

Afholdes på Spisestedet, Tjebberup Vænge 8, Seniorlandsbyen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget samt takstblad for det kommende år forelægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af interne revisorer og revisorsuppleanter
8. Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Tjebberup Vandværk

Regnskab for 2021, takstblad for 2022 og budget for 2022/2023 kan ses her på hjemmesiden, når det foreligger.

Anti-kalksystem er nu monteret på vandværket

Ved de sidste par års generalforsamlinger har der været snakket om afkalkning af drikkevandet.
I November 2021 blev der installeret et elektronisk anti-kalksystem af mærket Vulcan på afgangsrøret på vandværket.

Det er et system, der ikke er i direkte berøring med vandet, men som elektronisk ændrer strukturen i calcium-krystaller. Kalken mister sin klæbende effekt og skylles væk med vandet som et fint pulver.

Allerede eksisterende kalkaflejringer kan forventes opløst efter ca. 8 mdr. Det er vedligeholdelsesfrit og kræver et minimum af kontrol.

Vi glæder os til at se og mærke virkningen af dette i fremtiden.

Analyse Rapporter

På den ekstraordinære generalforsamling blev der efterlyst information om måleresultater på PFOS (m fl.) som bl.a. er blevet diskuteret af nyhedsmedierne.

Se følgende nye målinger fra November hvor målingen fra 25/6 viser en detaljeret liste over analyserede stoffer i vores drikkevand.
Opdatering: Se envidere boringskontrol analyse fra 5 jan. 2022

Se også målinger fra december.

Med venlig hilsen
Jørn Eichner

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Tjebberup Vandværk

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Tjebberup Vandværk
mandag den 15. november 2021 klokken 19.00
På Spisestedet, Tjebberup Vænge 8, Seniorlandsbyen.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
3. Budget samt takstblad for det kommende år forelægges til godkendelse

(Tryk på de fremhævede links ovenfor, for at se dokumenter)

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Tjebberup Vandværk

Varsel – lukning af vand

Til alle forbrugere på Tjebberup Vandværk

På grund af udskiftning af defekt ventil på Ågerupvej samt ændringer på selve vandværket, vil der være lukket for vandforsyningen

onsdag d. 1. sep. 2021 mellem kl. 09.00 og kl. 13.00.

Efterfølgende kan vandet være misfarvet – det er ikke sundhedsskadeligt – lad blot vandet løbe til det bliver rent og klart igen.

Tak for din forståelse.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for
Tjebberup Vandværk.