Varsel – lukning af vand

Til alle forbrugere på Tjebberup Vandværk

På grund af udskiftning af defekt ventil på Ågerupvej samt ændringer på selve vandværket, vil der være lukket for vandforsyningen

onsdag d. 1. sep. 2021 mellem kl. 09.00 og kl. 13.00.

Efterfølgende kan vandet være misfarvet – det er ikke sundhedsskadeligt – lad blot vandet løbe til det bliver rent og klart igen.

Tak for din forståelse.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for
Tjebberup Vandværk.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Tjebberup Vandværk

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Tjebberup Vandværk
onsdag den 16.juni 2021 kl. 19.00,
på Spisestedet, Tjebberup Vænge 8, Seniorlandsbyen.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
 4. Budget samt takstblad for det kommende år forelægges til godkendelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 7. Valg af interne revisorer og revisorsuppleanter
 8. Eventuelt

Se også Budget, Takstblad 2021 og Årsrapport.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Tjebberup Vandværk

Generalforsamling opdatering

Som I måske har bemærket her på Vandværkets hjemmeside (se her), så har vi tidligere oplyst om tidspunktet for årets generalforsamling – onsdag den 24.marts kl. 19.00. Forsamlingsforbuddet på 5 personer ved indendørs arrangementer er desværre stadig gældende og hvornår det ændres, vides ikke.

Derfor har bestyrelsen i Tjebberup Vandværk besluttet at udsætte årets generalforsamling til den 16. juni kl. 19.00.

Der vil blive udsendt indkaldelse med oplysning om sted, dagsorden samt oplysning om regnskab m.m. – alt i henhold til vedtægterne – blot med den ændring, at tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen er ændret.

De bedste hilsner

Bestyrelsen.

Meddelelse fra bestyrelsen vedrørende Generalforsamling

Covid 19 og restriktioner er stadig en del af virkeligheden og fylder vores hverdag.

Ikke desto mindre har vi i bestyrelsen tillid til fremtiden og har derfor besluttet, at d. 24. marts 2021 kl. 19.00 bliver tidspunktet for afholdelse af årets generalforsamling.

Hvis restriktionerne om forsamlingsforbudet ikke er ophørt inden d. 24. marts, vil vi udskyde generalforsamlingen.

Der vil ikke blive afholdt virtuelt generalforsamling, da der ikke er nogen presserende punkter på dagsordenen.

Endelig indkaldelse med dagsorden udsendes pr. mail i h.t. vedtægterne.

Vi i bestyrelsen ser frem til kunne mødes med jer alle d. 24.marts.

De bedste hilsner

Bestyrelsen

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Tjebberup Vandværk

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Tjebberup Vandværk onsdag den 11. marts 2020 klokken 19.00 Spisestedet, Tjebberup Vænge 8, Seniorlandsbyen.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
 4. Budget samt takstblad for det kommende år forelægges til godkendelse
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 7. Valg af interne revisorer og revisorsuppleanter
 8. Eventuelt

Årsregnskab 2019, budget 2020 og Takstblad 2020 kan ses her på hjemmesiden når klar.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Tjebberup Vandværk

NB! HUSK at sende jeres mailadresse til sekretæren så omkostningerne til uddeling af denne indkaldelse reduceres.

Ændret aflæsning og betaling for vand

Igennem mange år har vi haft en aftale med FORS om udsendelse af selvaflæsningskort, udsendelse af fakturaer samt modtagelse indbetalinger.
Den aftale er opsagt af FORS.

Vi har derfor indgået et samarbejde med Vandværkernes edb-service. Det betyder at opkrævning af vand nu bliver udført fra kontoret i Holsted.

I vil i løbet af kort tid modtage selvaflæsningskort til brug ved aflæsning af vandmåleren.

Aflæsning af vandmåleren skal foregå senest 31/12 2019.

Vandværkernes edb-service opkræver årsopgørelsen for 2019 og aconto rate for 2020 i marts måned, med betaling senest d. 1. april.

I fremtiden vil opkrævningen foregå 1/1 årligt, med aflæsning af vandmålerne pr. 31/12.

Forbrugere, der i dag er tilmeldt betalingsservice, har desværre ikke mulighed for at flytte deres nuværende betalingsserviceaftale med til det nye system. Det skyldes at den eksisterende aftale ejes af FORS.
Det vil derfor være nødvendigt at tilmelde aftalen igen, enten via netbank eller ved henvendelse til din bank.

Information til brug for tilmelding til betalingsservice som også vil fremgå af informations brev fra Tjebberup vandværk er følgende:

Forbrugernummer [XXXXXXXXXXXX] (12 cifre)
PBSNUMMER: 09796266 (8 cifre)
DEBITORGRUPPE: 00001 (5 cifre)

Det er muligt, allerede nu, at oprette din nye betalingsservice-aftale så denne er på plads når opkrævningen udsendes i marts måned 2020.

Vi gør alle forbrugere opmærksomme på at der fra FORS fremover også vil blive udsendt et aflæsningskort, til brug for beregning af vandafledningsafgift til Holbæk Kommune.

I ønskes en dejlig jul og et godt nytår.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Midlertidig lukning af vand den 3. okt

På grund af udskiftning af defekt vandledning på Tjebberupvej, vil der være lukket for vandforsyningen torsdag d. 3. okt. 2019 mellem kl. 11.00 og kl. 15.00.

Dette vedrører alle forbrugere på Tjebberupvej 2 – 67 , Dragerupvej samt del af Jeppes Torp.

Efterfølgende kan vandet være misfarvet – det er ikke sundhedsskadeligt – lad blot vandet løbe til det bliver rent og klart igen.

Tak for din forståelse.

Med venlig hilsen
Tjebberup Vandværk.