Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Tjebberup Vandværk
onsdag den 16.marts 2022 klokken 19.00

Afholdes på Spisestedet, Tjebberup Vænge 8, Seniorlandsbyen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget samt takstblad for det kommende år forelægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af interne revisorer og revisorsuppleanter
8. Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Tjebberup Vandværk

Regnskab for 2021, takstblad for 2022 og budget for 2022/2023 kan ses her på hjemmesiden, når det foreligger.

Anti-kalksystem er nu monteret på vandværket

Ved de sidste par års generalforsamlinger har der været snakket om afkalkning af drikkevandet.
I November 2021 blev der installeret et elektronisk anti-kalksystem af mærket Vulcan på afgangsrøret på vandværket.

Det er et system, der ikke er i direkte berøring med vandet, men som elektronisk ændrer strukturen i calcium-krystaller. Kalken mister sin klæbende effekt og skylles væk med vandet som et fint pulver.

Allerede eksisterende kalkaflejringer kan forventes opløst efter ca. 8 mdr. Det er vedligeholdelsesfrit og kræver et minimum af kontrol.

Vi glæder os til at se og mærke virkningen af dette i fremtiden.