Om

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. har til formål at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand.

Dette sker efter den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ.

Driftsbidrag skal være lavest muligt, som foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser.

Desuden er formålet at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.