Udskiftning af målere

Udskiftning af målere

Til alle andelshavere i Tjebberup Vandværk Amba.

I forlængelse af vores beslutning på generalforsamlingen, går vi nu i gang med at udskifte vores vandmålere.Vi forventer at skifte ca. halvdelen i år og resten til næste år.

Der er blevet indhentet 2 tilbud på udskiftningen. Vi har valgt det billigste tilbud. Det var givet af Gert Jørgensen VVS, Tåstruphøj 50, 4300 Holbæk.De af jer, som skal have udskiftet vandmåleren i år, vil blive kontaktet af vvs-firmaet – enten pr. mail, brev eller telefon – for at aftale tid for udskiftningen. Efter udskiftningen vil vvs’eren aflevere en seddel til jer, hvor målerdata både på den gamle og den nye måler er noteret.

En hel del steder skal vvs’eren ind hos jer for at skifte vandmåleren. Derfor skal der være let adgang for udskiftningen. En del af jer har vandmåleren i målerbrønd, og her gælder det samme: Det skal let at få adgang til målerbrønden. Hvis det ikke er muligt for vvs’eren at komme let til vandmåleren, vil I modtage en faktura på den ekstra tid, der medgår til at skaffe sig adgang.Hvis det, mod forventning, ikke er muligt at lukke for vandet på den ventil, som sidder lige før vandmåleren, skal I selv sørge for at få bragt det i orden. Afprøv den meget gerne inden I får besøg, for den skal virke. Hvis vvs’eren skal besøge jer en ekstra gang, vil I modtage faktura på ekstra kørsel og tidsforbrug.De nye vandmålere er typen Multical 21, som er beregnet for fjernaflæsning.

Det betyder, at når alle målere er monteret, vil vandværket stå for årsaflæsningen.Bestyrelsen håber, at I vil tage godt imod vvs-installatøren, så udskiftningerne kan foregå så smertefrit som muligt for alle parter.

Bedste hilsner,Bestyrelsen.