Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Tjebberup Vandværk

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Tjebberup Vandværk
mandag den 15. november 2021 klokken 19.00
På Spisestedet, Tjebberup Vænge 8, Seniorlandsbyen.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
3. Budget samt takstblad for det kommende år forelægges til godkendelse

(Tryk på de fremhævede links ovenfor, for at se dokumenter)

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Tjebberup Vandværk