Generalforsamling afholdt

Den ordinære generalforsamling i Tjebberup Vandværk blev afholdt
onsdag den 16.juni 2021 kl. 19.00, på Spisestedet.

Se formandens beretning og referatet.

Opdatering: Bemærk at der vil blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, for godkendelse af budget, takstblad og regnskab, som er under genudarbejdelse – jævnført referatet.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Tjebberup Vandværk