Ekstraordinær generalforsamling afholdt

Ekstraordinær generalforsamling i Tjebberup Vandværk blev afholdt den
15. november 2021
og det reviderede regnskab, budget og takstblad blev godkendt af generalforsamlingen.
Se de underskrevne dokumenter referat og årsregnskab

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Tjebberup Vandværk